Tentang Kami

Tentang Makfufin

Yayasan Raudlatul Makfufin (YRM) adalah lembaga ketunanetraan yang membidani masalah keagamaan. YRM berdiri pada tanggal 26 november 1983 di Jakarta Timur.

Tujuan utama pendirian YRM adalah untuk menjadi wadah pembinaan kaum tunanetra dalam bidang keagamaan dan mengupayakan terciptanya kesejahteraan di kalangan

tunanetra muslim.

 

 1. Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.
 2. Berkatalah ia: “ya tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?”
 3. Allah berfirman: “demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan”.

(surat thaha 124-126)

 

Firman allah tersebut telah menggetarkan hati beberapa orang tunanetra. Akankah kebutaan yang dialami di dunia ini berlanjut hingga akhirat. Ketunanetraan

seseorang tidak menggugurkan kewajibannya dalam menunaikan ibadah kepada allah swt. Seperti yang dikisahkan dalam hadis rosulullah. Ketika ummi maktum,

sahabat yang tunanetra minta keringanan untuk tidak ikut sholat jamaah di masjid. Rosul pun bertanya, “apakah engkau mendengar suara azan?” Ummi maktum

menjawab, “mendengar ya rosul.” Rosul pun mengatakan, “maka kau harus datang ke masjid.”

 

Di era 80-an, kondisi keislaman tunanetra sangat memprihatinkan. Raden muhammad halim sholeh, seorang guru agama islam di sekolah luar biasa bagian tunanetra,

terpanggil jiwa dakwahnya untuk mensyiarkan islam pada kawan senasib guna menyelematkan mereka dari kebutaan di negri akhirat. Bersama dengan beberapa

tunanetra lain yang memiliki kesamaan rasa, mereka kemudian mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama yayasan raudlatul makfufin, yang akan menjadi media

dan sahabat bagi tunanetra untuk mengenal dan mempelajari islam

 

Dengan bermodalkan tekad serta keyakinan pertolongan dari yang maha kuasa dan maha kaya, mereka memulai makfufin dengan dana Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 

Aneka hambatan dan tantangan tidak melemahkan semangat untuk membangun umat. Tidak tersedianya sarana belajar menjadi tantangan utama.

 


 

Visi & Misi

Visi Yayasan Raudlatul Makfufin adalah:

 Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kesejahteraan sosial tunanetra muslim menuju pada kebahagiaan dunia akhirat melalui pendidikan,

pembinaan keislaman, peningkatan ketrampilan, berwirausaha dan bantuan kesejahteraan sosial yang diikuti dengan penyediaan sarana atau layanan yang disesuaikan

dengan kebutuhan tunanetra.

 

Misi Yayasan Raudlatul Makfufin adalah:

 1. Menyelenggarakan berbagai pembinaan Pendidikan yang bersifat umum ataupun Ke-Islam-an.
 2. Menyediakan buku-buku sumber agama dalam huruf Braille.
 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang Profesional.
 4. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan usaha Kreatif.
 5. Mengupayakan Bantuan Sosial bagi Tunanetra yang membutuhkan.

 


 

Kepengurusan Periode 2017 - 2022

Dewan Pembina :

 • Ketua : Ahmad Joni Watimena
 • Anggota             : Drs.Nurkholiq, S.Q.
 • Anggota             : Drs.Ngatijo

 

Dewan Pengawas :

 • Ketua : Ade Ismail,S. Pd
 • Anggota             : Akromhasani, S, Ag.
 • Anggota             : H. Abas Sukardi, S.Pd.I

 

Dewan Pengurus :

 • Ketua Umum : Budi Santoso,S. Sos. I.
 • Sekretaris Umum : Rafik Akbar, S.Pd.I
 • Bendahara Umum : Diah Rahmawati,S. Pd.I

 

Dewan Penyantun :

 • Lea Irawan ketua merangkap anggota
 • H Lina liputri
 • D H. Marjuki usman, s.e. anggota
 • P Dr. Komarudin hidayat anggota
 • D Eko prihaningsih
 • D Mauris ningrum

 

Kepala Bidang :

 • Bidang Organisasi & Kesejahteraan Umat : Ahmad Joni Watimena
 • Bidang Diklat & Pengembangan Seni Budaya Islam : RantianiPermataS.Pd
 • Bidang Pesantren & Dakwah : H. MuhyiKhoirudin S.Q
 • Bidang Pengembangan Usaha dan Ekonomi Kreatif : Aryani Sri Ramadhani
 • Bidang Hubungan Masyarakat : Despa Dendi Irawan

Unit Pelaksana :

 • Kepala Percetakan Braille : Agus Sulaiman, S. Pd.
 • Kepala Pesantren Al Quran : Sapto Wibowo s. Sos
 • Kepala Sekolah Khusus Islam Terpadu : D Ngatijo

 

Legalitas

AktaNotaris : No. 06. Tanggal 23 Maret 2017, Paramita Martiana Suryandari, SH

SK Menkumham RI. No. AHU-AH 01.06-0002304

Tanda Daftar Yayasan Nomor : 460/367-19/Bid.Dayasos/2017

Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan Nomor : 503.1/100/Kel.Brn-2016

 


 

Program Kegiatan

Guna mewujudkan visi dan misi yang tersebut di atas, yrm melaksanakan beberapa program, diantaranya:

 1. Pesantren Al Quran.
 • Pembinaan baca-tulis Al Quran Braille
 • Pembinaan menghafal AL Quran 30 juz.
 • Pembinaan pengetahuan Islam seperti aqidah, akhlak, tajwid dan fiqih.
 • Pembinaan keterampilan dakwah.
 1. Ikatan Jama’ah Raudlatul Makfufin (Majelis Ta’lim Tunanetra).
  • Program pemberantasan buta huruf Al Quran Braille.
  • Pembinaan seni musik Islam seperti marawis dan hadroh.
  • Pembinaan seni baca al qur’an (tilawatil qur’an).
  • Pembinaan pengetahuan Islam seperti Bahasa Arab, Hadits, Terjemah Quran dan sejarah Islam.
 1. Sekolah Khusus Islam Terpadu (SKH-IT)
 • Pelayanan pendidikan formal usia sekolah mulai tingkat dasar hingga menengah atas.
 • Pelayanan pendidikan formal usia nonsekolah (kejar paket), mulai tingkat dasar hinga menengah atas.
 1. Percetakan Braille.
 • Pengadaan dan pendistribusian Al Quran Braille.
 • Pengadaan dan pendistribusian buku-buku sumber Keislaman Braille. 

 


 

Lokasi

Jalan H. Jamat, Gang Masjid I No. 10A RT. 002 RW. 05 Kampung Jati, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan 15316