Yayasan Raudlatul Makfufin

Ciri-ciri Muslimah Idaman

Siapa yang tidak suka dengan seorang wanita muslimah yang solehah? Solehah adalah muslimah idaman yang banyak diharap-harapkan oleh banyak kaum laki-laki. Wanita shalihah adalahia yang taat, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan juga taat kepada suami sebagaimana yang disampaikan dalam Taisir Al-Karimir Rahman, halaman 177. Lalu apa sajakah ciri solehah itu?

Kriteria Wanita Solihah Menurut Islam

Ada sebuah kisah Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menghadapi masalah dengan istri-istrinya sampai ia bersumpah untuk tidak mengganggu istrinya selama sebulan, Allah Subhanahu wa Ta’ala menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa tidak banyak persyaratan yang diberlakukan oleh Islam bagi seorang wanita untuk bisa menerima gelar solehah dan menerima hadiah berupa surga.

Kriteria wanita solehah atau muslimah idaman hanya perlu memenuhi dua syarat saja, yaitu:

1. Patuhi Allah dan Rasul-Nya

Bagaimana seorang wanita dikatakan patuh kepada Allah Swt?  Wanita itu adalah  yang menutup aurat, tidak bersama dengan pria dewasa kecuali dengan mahromnya. Berbuat baik untuk ibu dan ayah. Sentiasa beramal dengan baik dalam keadaan sulit atau bahagia. Bersikap baik kepada para tetangga

2. Patuh pada suami

Wanita dikatakan patuh pada suami apabila melaksanakan kewajipan terhadap suami, menyenangkan suami, mampu mempertahankan harga diri dan hargai diri suaminya,tidak cemberut di depan suaminya, tidak keluar tanpa izin suami., tidak membantah kebenaran suaminya, tidak menerima tamu tanpa seizin suaminya. Kemudian sentiasa menjaga kebersihan dan kecantikan fisik.

Golongan orang-orang yang Termasuk Muslimah Idaman

1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya

Wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, tunduk pada perintah Allah ta’ala dan perintah Rasul-Nya.

2. Berimana

Wanita yang beriman dan membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala

3. Qanitat

Wanita yang taat kepada orangtuanya

4. Taibat

Para wanita yang selalu bertobat dari dosa-dosa mereka, selalu kembali ke perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam meski harus meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu mereka.

5. Abidat

Wanita yang melakukan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala

6. Shoimat

Wanita yang suka berpuasa sunnah

;