Yayasan Raudlatul Makfufin

Ciri Orang Makrifat

Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang suka memohon, berdoa dengan segala kerendahannya. Para hamba yang berdoa dengan hati yang bersih, adalah ciri dikabulkannya doa.

Jika Allah ingin memberikan mustajab atau terkabulnya doa, maka allah juga akan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk berdoa dengan khusyu. Berikut ini ciri orang makrifat yang setiap mukmin harus ketahui.

Yang pertama, Selalu merasa membutuhkan Allah. Sebagai seorang muslim tentunya sebagai manusia kita harus sadar jika kita selalu membutuhkan Allah SWT. Tidak pernah merasa tenang dan juga nyaman, bila bersandar kepada selain Allah. Sehingga ketika berbicarapun ia selalu berdoa, minta diampuni jika khilaf. Intinya ciri orang makrifat yang pertama yakni selalu meminta yang terbaik dari Allah. Dan yang kedua, Orang ma’rifat juga sangat takut jika tidak dibimbing dan dilindungi Allah. Kebahagiaannya justru akan muncul dari rasa ketidaknyamanannya karena takut kepada Allah. Hal ini dikarenakan baginya kebahagiaan sejati adalah bila takut dan harap kepada Allah semata.

Ciri orang mukmin yang lainnya yakni mengenai syariat, thariqat dan juga hakikat. Dalam pandangan orang awam syari’at meliputi taat kepada Allah dengan menuntut ilmu agama selama mungkin untuk menjadi ‘alim hingga mampu menguasai berbagai kitab-kitab hukum Negara, beribadah sebanyak mungkin serta menjauhi segala larangannya.

Syari’at bagi seorang yang shalih adalah sebuah media pentauhidan dan juga pengabdian tulus ikhlas kepada Allah SWT, tentunya dengan tidak menjadikan syurga sebagai tujuan dari padanya. Ilmu, syurga dan juga pengampunan dosa adalah dari kemurahannya, dengan tidak menjadikan setiap amal sebagai sesuatu yang bisa dipengaruhi baginya.

Sedangkan makna thariqat bagi orang shalih adalah sarana bagi mereka dalam memenuhi tuntutan pelepasan kerinduan kepada Allah SWT, dan juga sebagai manifestasi kecintaan terhadap dirinya semata.

Yang terakhir mengenai hakikat yakni pilar utama bai seorang mukmin, diakui atau tidak segala hal tergantung pada ketetapan hakikat. Menurut para orang shalih hakikat adalah keseluruhan eksistensi Allah SWT dalam hidup dan kehidupan makhluk, baik diawal atau pun di akhir berubah atau adanya segala sesuatu.

 

;