Yayasan Raudlatul Makfufin

Selenggarakan Ujian, Raudlatul Makfufin Lahirkan Generasi Islam

Bertujuan melahirkan generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, Yayasan Raudlatul Makfufin menyelenggarakan berbagai macam ujian keIslaman kepada jama’ahnya.(15/06/2014)

 

Menyelenggarakan tes atau berbagai macam ujian adalah salah satu instrument yang dapat dipakai untuk melakukan suatu pengkoreksian terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Hal ini juga sering disebut dengan Evaluasi Pendidikan.

 

Dewan Pengurus Harian YAYASAN RAUDLATUL MAKFUFIN yang sebagian besar adalah para praktisi pendidikan sangat memahami hal tersebut, sehingga dipandang perlu diadakannya evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan kurang lebih dua tahun terakhir ini.

 

Ujian yang diberikan sifatnya hanya mengukur sejauh mana perkembangan pengetahuan keIslaman jama’ah yang selama ini mengikuti kegiatan pendidikan keIslaman di YAYASAN RAUDLATUL MAKFUFIN.

 

Ada empat materi yang diujikan secara tertulis. Masing-masing materi memiliki bobot soal yang sudah dipertimbangkan oleh masing-masing ustadz yang bertanggung jawab terhadap materi ajarna. Materi-materi tersebut meliputi Ilmu Fiqih, Ilmu Bahasa Arab, Ilmu Tajwid dan Ilmu Terjemah Quran.

 

Selain empat materi di atas, Dewan Pengurus secara langsung melakukan tes Qiro’ah atau tes membaca Al Quran Braille sesuai tingkatanya masing-masing. Bagi jama’ah yang masih belajar Iqra’, poin yang harus diperhatikan adalah sejauh mana mereka mampu mengenal secara baik berbagai huruf hijaiyyah, berbagai harakat atau tanda baca, dan terakhir makhrojul huruf atau bagaimana ketepatan dalam membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang ditemuinya.

 

Lain halnya dengan para jama’ah yang sudah belajar membaca Al Quran Braille tingkat lanjutan. Mereka secara langsung dites dengan memperhatikan kelancaran dalam membaca AL Quran Braille, penerapan tajwid ketika membaca dan makhrojul huruf atau ketepatan dalam membunyikan huruf-huruf hijaiyyah yang ditemuinya.

 

Dengan adanya ujian tertulis ataupun ujian membaca seperti telah digambarkan di atas, Yayasan Raudlatul Makfufin akan mampu memanfaatkan momen ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran kea rah yang lebih baik. Selain itu YAYASAN RAUDLATUL MAKFUFIN juga berharap besar agar di masa yang akan datang bermunculan generasi-generasi penerus Islam yang cerdas akan pengetahuan keIslamannya sekalipun mereka adalah seorang tunanetra, yang terpenting adalah mereka dapat memberikan banyak manfaat untuk Islam dan bangsanya.(Rafik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

;