Doa Agar Cepat Hamil

Kehamilan menjadi masa yang sangat di idam-idam oleh setiap pasangan yang baru saja menikah. Terlebih lagi bagi mereka yang sudah lama menikah, kehadiran menjadi suatu hal yang sangat dinanti-nantikan. Maka tidak heran, jika banyak pasangan melakukan berbagai cara untuk masalah ini. Namun,  Anda tetap harus berusaha dan melengkapinya dengan membaca doa agar cepat hami.

Doa Agar Cepat Hamil

Memiliki anak memang bukan perkara yang mudah, karena membutuhkan persiapan yang matang baikdari segi fisik, mental dan juga finansial. Namun, hal yang tidak kalah penting tentu saja yang berhubungan dengan doa. Anda harus selalu membaca doa memohon keturunan yanh sholeh dan kelak menjadi anak yang bermanfaat untuk orang tua.

Berikut ini beberapa doa agar cepat hamil yang dapat Anda amalkan

1. Membaca Doa Zakariya

La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu menazhzhalimin. Fastajabna lahu wanajjaynahu minal-ghammi. Wakadzalika nunjil-mu’minina. Wazakariyya idznada rabbahu rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul-warisin.

Artinya:

Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim. Maka kmi telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan ingatlah kisah Zakariyah, tatkala dia menyeru Tuhannya, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik.” (QS. Al-An-Biya’: 87-89)

Cara mengamalkan doa ini yaitu dibaca setiap hari setelah selesai sholat fardhu 5 waktu dan dibaca sebanyak 7 kali oleh pasangan suami istri yang mengharapkan memiliki momongan dengan segara. Jika amalan ini dibaca secara rutin dengan penuh keyakinan, insyaalla akan segera terkabul.

2. Membaca Surat Al-Ikhlas

“Qulhuwallahu ahad Allahushshamad lamyalid walam yulad walam yakunlahu kufuwan ahad”

Artinya:

Katakanlah, ‘Dialah Allah, yang maha esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (QS. Al-Ikhlas: 1-4)

Cara mengamalkan surat Al-Ikhlas agar cepat hamil yaitu dibaca 40 kali selama 40 hari oleh pasangan suami istri. Amalan ini dibaca setelah melaksanakn shalt fajar 2 rakaan dan shalat rawatib sebelum subuh 2 rakaat.

3. Membaca Surat Al-An Biya

“La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu menazhzhalimin. Fastajabna lahu wanajjaynahu minal-ghammi. Wakadzalika nunjil-mu’minina. Wazakariyya idznada rabbahu rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul-warisin”

Artinya:

Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zhalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Dan ingatlah kisah Zakariyah, tatkala dia menyeru Tuhannya, “Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik.” (QS. Al-An-Biya’: 87-89)

Cara mengamalkan doa ini agar segera mendapat kehamilan yaitu dibaca setiap hari setelah mengerjakan sholat fardhu. Sebaiknya dibaca 7 kali oleh pasangan suami istri. Amalkan doa ini dengan penuh keyakinan, bahwa doanya akan dikabulkan, maka insyaallah Allah akan mengabulkan doanya.

4. Mengamalkan Surat Al-Fatihah

“Bismillahirrahmanirrahim. Al-hamdulillahi rabbil ‘alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyakana’budu wa “iyyaakanasta’in. Ihdinassiratal mustaqim shiratal ladzina an amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhadhallin”

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jala yang lurus. (Yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka; buka (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (QS. Al-Fatihah:1-7)

Cara mengamalkan surat Al-Fatihah agar segera hamil yaitu dengan memabacanya secara rutin sebanyak 40 kali. Amalan ini harus dibaca secara rutin dan berturut-turut selama 40 hari dengan penuh keyakinan.

Amalan ini dibaca oleh pasangan suami istri yang hendak mengharapkan diberi amanah untuk cepat hamil. Sebaiknya dilakukan setelah selesai menjalankan sholat fajar atau sholat rawatib sebelum sholat shubuh.

 

;