Hukuman Bagi Pelaku Zina di Akhirat

Melakukan hal yang dilarang oleh Allah SWT merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Allah SWT telah melarang umat manusia untuk melakukan zina. Zina merupakan sebuah bentuk penyimpangan moral yang kini sedang marak dilingkungan masyarakat. Kini zina merupakan hal yang tidak tabu lagi, padahal jika melakukannya akan mendapatkan dosa zina yang amat besar.

Melakukan hal yang dilarang termasuk zina akan mendapatkan balasannya di akhirat dan akan dimasukkan kedalam neraka. Balasan tersebut adalah hukuman.

Hukuman Siksa Neraka Bagi Pezina

1. Kekal di dalam Neraka

Hukuman yang akan di dapat oleh para pezina ialah siksa Neraka berupa kekekalan hidup di neraka. Orang-orang yang melakukan zina selama hidupnya akan menjadi penghuni neraka yang kekal. Selain itu Allah juga akan memberikan azab yang berlipat ganda, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat saat masih diberi kehidupan.

2. Pintu Neraka terbusuk

Tidak hanya mendapatkan kehidupan yang kekal di neraka, para pezina akan ditempatkan pada pintu neraka terbusuk yang pernah ada. Pintu neraka ini merupakan neraka yang memiliki bau yang amat busuk.

3. Dijilat Api

Siksa neraka yang akan didapat oleh pezina selanjutnya adalah dijilat api neraka. Para pezina akan mendapatkan azab yang luar biasa dengan merasakan panasnya api neraka yang berjuta-juta kali dari panas matahari. Karena dosa zina adalah dosa yang besar.

4. Mukanya ditarik dengan rantai

Allah sangat murka pada para pezina yang menghabiskan hidupnya dengan berzina di dunia. Allah akan memberikan azab berupa menghitamkan wajahnya lalu menarik wajahnya dengan rantai menuju neraka yaitu api neraka yang terbesar.

5. Kemaluan bernyala api

Hukuman bagi para pezina adalah siksa neraka pada hari kiamat. Saat datang keneraka kemaluan para pezina akan bernyala api dan semua akan mengenali karena bau tidak enak yang menyengat dari kemaluannya.

Hukuman-hukuman sangat berat dan menyiksa yang telah menanti para pezina di akhirat. Siksaan-siksaan yang akan diterima di neraka merupakan siksaan yang kekal. Saudara-saudari muslim hindarilah berbuat dosa zina, karena perzinaan hanya akan menimbulkan penyesalan.

;