Nama nama Neraka

Tidak ada tempat kembali yang paling buruk selain adalah neraka, yang para nabi dan rasul saja berlindung dariNya. Bahkan penjaga penjagannya saja adalah malaikat malaikat yang kasar yang keji dan yang tidak pernah melanggar aturan Allah. Maka hendaknnya kita selalu menjaga diri kita dan keluarga kita dari panasnnya Api Neraka. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam artikel sebelumnnya mengenai Keadaan Penduduk Neraka”. Bahwa Neraka memiliki tingkatan tingkatan, tingkatan neraka itu ada delapan berikut penjelasannya.

Tingkatan Tingkatan Neraka

 1. Neraka Hawiyah

Neraka Hawiyah adalah tempat yang disediakan untuk orang orang yang tidak mau menerima syariat islam, mereka mencari dalil untuk membenarkan segala perbuatannya seperti mencari rizki dengan cara yang tidak baik, melakukan riba dll.

2. Neraka Jahim

Neraka Jahim diciptakan Allah sebagai tempat kembali bagi mereka yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, dan orang orang yang melakukan dosa besar.

3. Neraka Saqar

Neraka Saqar adalah neraka yang disediakan untuk orang orang munafik, orang orang mendustakan perintah perintah Allah dan Rasulullah.

4. Neraka Lazza

Neraka Lazza atau api yang bergejolak adalah tempat kembali bagi mereka yang berpaling dari Ajaran Allah, bagi mereka yang mengumpulkan harta dan menimbunnya tidak mau disedekah kan.

5. Neraka Huthamah

Huthamah adalah neraka yang disediakan bagi mereka yang suka mengumpulkan harta dan serakah terhadap hartannya.

Tidak mau bersedekah, tidak mau membayar zakat dan selalu menghina orang miskin.

6. Neraka Sa’ir

Neraka Sa’ir adalah neraka yang peruntukan untuk orang orang yang mengingkari Allah, dan memakan harta anak yatim.

7. Neraka Wail

Neraka wail ini adalah neraka yang Allah siapkan untuk para pengumpat, orang yang suka mengurangi timbangan ketika berdagang.

8. Neraka Jahanam

Neraka Jahanam adalah neraka yang paling berat siksaannya, yang para nabi dan rasul saja berlindung dari kekejaman siksaan neraka jahanam.

Nereka Jahanam ini memiliki 7 pintu, yang disediakan untuk mereka yang mengikuti berbagai perintah perintah syaitan kelak di akherat mereka akan dipanggil melalui pintu pintu tersebut, naudzibillahimindalik.

Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang selalu taat dan beriman kepadaNya, dan semoga Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, Aamiin insyaallah.

;